Loretta Handrabura este cadru didactic universitar, autoare de curricule, co-autoare de legi, strategii de reformă pentru sectorul educaţie, manuale şi materiale didactice pentru învăţământul general, profesional-tehnic şi universitar. Expertă, consultantă şi formatoare în programe educaţionale, gen şi mass-media, gen şi politică, gen şi administrare publică. Este una dintre autoarele curriculumului şi manualelor Educaţie pentru media, treapta primară, gimnazială şi liceală, elaborate de Centrul pentru Jurnalism Independent.